Girly Tumblr Themes

no one really knows me only myself.
no one sees my weak side, they only see that I am strong, even though I know i'm not.

Hiding the real "ME" is my greatest talent.

aun summer job ang peg ko ngyon.
At ngyong araw n to..
Wala p akong ginagawa kundi ang
Tumunganga..

Hahaha..
Biruin mo yun!
Kahit wala aking ginagawa
Me sweldo pa din ako.

Sana sa bahay ganito din.
Wala kng ginagawa pero
Kumikita ka ng pera!!

Sarap buhay lang!!!

1 note
  1. himegirl posted this